2021
28
OKT

2021
11
NOV2021
25
NOV
Välkommen till Samverkan Norra Klarälvdalen
- utveckling skapar vi tillsammans -


Hur vill du bevara, förändra och utveckla norra Klarälvdalen
och varför bor du kvar i bygden?
Med stöd från Torsby kommun har Norra Ny Utveckling och Platsutveckling.se
tagit initiativ till förstudien Samverkan Norra Klarälvdalen.
Genom förstudien önskar vi diskutera tankar, bolla förslag och
samla in synpunkter kring det som anses vara norra Klarälvdalens styrkor,
svagheter, hot och framtida möjligheter.

Samverkan Norra Klarälvdalen arrangeras som 3 digitala möten
med inspirationsföreläsningar, workshop och förslag på möjligt samarbete
med våra grannar utmed Glomma i Norge.
    Första mötet tors 28 okt 18-21.
    Andra mötet tors 11 nov 18-21.
    Tredje mötet tors 25 nov 18-21.

Ladda hem detaljerat program som pdf-fil genom att klicka här.

Hjärtligt välkommen med dina tankar, synpunkter och förslag!
Norra Ny Utveckling och Platsutveckling.se

Anmälan görs via e-post till: norrany@platsutveckling.se
(Vi skickar dig en länk till zoom-mötet aktuell mötesdag kl 17.30.) [skriv ut inbjudan & program]


Samverkan Norra Klarälvdalen är en förstudie som vill fånga bygdens syn på norra Klarälvdalens attraktionskraft.
Förstudien är ett initiativ från Norra Ny Utveckling och Platsutveckling.se med stöd från Torsby kommun.


Uppdaterad 2021-10-07 23:20 / tohbbe